Ontwerpatelier Achter de Voordeur #2

07-11-2022
0 reacties

Op 3 oktober 2022 kwamen de deelnemende steden aan de City Deal Energieke Wijken, duurzaam en sociaal samen in Bospolder-Tussendijken voor de tweede editie van het ontwerpatelier Achter de Voordeur.

In de ontwerpateliers verkennen de City Deal partners hoe de energietransitie in kwetsbare wijken zo goed mogelijk kan worden aangepakt. Tijdens deze editie lag de focus op buurtparticipatie en op welke veranderingen er nodig zijn binnen ‘het systeem’ om problemen achter de voordeur aan te pakken. Want, hoe krijg je bewoners mee in de verplichte verduurzaming van hun woning? En is het mogelijk om de werkgelegenheid een duwtje in de rug te geven door wijkbanen te creëren vanuit de energietransitie?

Documentaire: Nieuwe aansluitingen

De dag werd afgetrapt door Irene Bronsvoort met de documentaire Nieuwe aansluitingen, geproduceerd door Zouka en Urban Futures Studios. De film toont de impact van de energietransitie op de bewoners van de wijk Bospolder-Tussendijken – één van de eerste wijken in Nederland die ‘van het gas af moet’. In de documentaire ontmoeten we beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners die betrokken zijn bij de energietransitie in de Rotterdamse wijk. Nieuwe Aansluitingen laat de dagelijkse inspanningen zien van lokale initiatieven in het betrekken van bewoners bij de energietransitie en de impact van zo’n transitie op bewoners en de wijk. “Er missen nog een hoop perspectieven, maar zie deze documentaire als een gespreksstarter”, aldus Irene.

Bekijk hier de documentaire.

Geen technische transitie, maar juist een sociale transitie

Marianne de Koning van de Verbindingskamer is in de wijk Bospolder-Tussendijken met haar team langs de deuren van vijf flats gegaan, waar de energietransitie is gestart. Om enerzijds signalen achter de voordeur op te halen en anderzijds actieve bewoners te vinden en te verbinden om de gemeenschap in de flats te versterken. De Verbindingskamer helpt bij het vertalen van beleid naar praktijk door burgers als uitgangspunt te nemen. “Bij 78 adressen is een vorm van problematiek gesignaleerd. Van kleine uitdagingen tot diepgewortelde problemen. Bewoners die de drive hebben om de verandering aan te pakken zijn gekoppeld aan onze professionals. Denk hierbij aan wijkagenten en medewerkers van de woningcorporatie Havensteder. Zo krijgen de bewoners persoonlijke begeleiding en kunnen zij vanuit daar ook hun buren ondersteunen in deze energietransitie. Korte lijntjes en een duidelijk aanspreekpunt zijn erg waardevol. Geef bewoners een stem in de wijk, dan kan de verandering groter groeien dan de energietransitie alleen”, vertelt Marianne.

Om dit traject in goede banen te leiden en signalen op te vangen heeft de Verbindingskamer een tweewekelijks overleg met een integraal team van professionals. Marianne vervolgt: “We halen als team niet alleen de signalen achter de voordeur op, maar volgen ze ook allemaal zelf op en blijven dit volgen totdat de zorg voor een bewoner goed is opgestart. Waar mogelijk betrekken we actieve bewoners om hun buren te helpen met praktische zaken, zoals een reparatie of het halen van boodschappen. Dit is intensief, maar deze investering is nodig. Het creëert een gevoel van vertrouwen wat zich vertaalt naar draagvlak en verbinding. Zo kunnen de mensen in de wijk elkaar helpen en borg je bij bewoners wat je als team hebt opgebouwd.”

Voor meer informatie mag je Marianne altijd mailen: marianne@deverbindingskamer.nl 

Wijkbanen dankzij energietransitie

De energietransitie biedt kansen voor de werkgelegenheid, ook in kwetsbare wijken. In woningen en andere gebouwen voert Josee van Linschoten van WijkEnergieWerkt verschillende energieklussen uit. Dit doet zij niet alleen, maar met de mensen uit de wijk. Deze klussen worden per project vormgegeven, inclusief de bijpassende opleidingen voor de bewoners. “Dit doen we samen met toekomstige werkgevers om te toetsen waar de markt behoefte aan heeft, of we werken met de juiste materialen en of de juiste kennis en ervaring wordt opgedaan”, licht Josee toe. Daarbij is iedereen uit de wijk welkom om de handen uit de mouwen te steken: “Solliciteren is vaak niet nodig. Als je gemotiveerd bent, mag je aan het werk! Je belt ons en je kunt simpelweg beginnen”.

Aan de hand van zes principes zorgt WijkEnergieWerkt voor een win-winsituatie voor bewoners en de energietransitie:

  • Wat we doen levert voordeel op voor de wijk;
  • Iedereen is gelijk, iedereen doet mee;
  • We doen dat wat nodig is, voor de opdrachtgevers én voor de medewerkers;
  • Je kunt op je fiets naar je werk;
  • Je krijgt betaald voor het werk dat je doet;
  • De winst is voor ons samen.

Kijk voor meer informatie op www.wijkenergiewerkt.nl

Twee programma’s die elkaar versterken

In het programma Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken 2028 werkt de gemeente Rotterdam samen met bewoners en allerlei partners intensief samen aan grote verbeteringen voor Bospolder-Tussendijken. Het doel: over tien jaar de eerste veerkrachtige wijk van Rotterdam. De basis van het programma is ‘community building’ in de wijk. Er wordt gekeken naar waar de energie zit, om daar vervolgens op verder te bouwen. Dit gaat van het helpen van ouderen, tot het samenwerken met de politie omtrent het voorkomen van racistische appjes.

Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is momenteel bezig met het aardgasvrij maken van zes wijken, waaronder Bospolder-Tussendijken. Programmamanager Anne-Marie Verheijen vertelt: “Samen met Havensteder en Eneco zoeken we naar de sociaal-maatschappelijke meerwaarde. Daarom zijn we aangesloten bij het programma Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken. Het is belangrijk om aanwezig te zijn in de wijk en te vinden wat ons bindt.”

Aan de slag met het City Deal netwerk

In Bospolder-Tussendijken is met de energietransitie veel veranderd in de wijk. Bewoners zijn actiever en meer betrokken geworden. Na een wandeling in de wijk gingen we naar de Gijsingflats waar de energietransitie is afgerond, en spraken we met bewoners over hoe zij de transitie hebben ervaren. Na afloop gingen de City Deal deelnemers aan de slag met een Empathy Map. Aan de hand van 4 casussen maakten we met de Empathy Map inzichtelijk wat de gedachten en gevoelens van bewoners kunnen zijn. Per groep zijn een aantal concrete acties geformuleerd, die we opvolgen tijdens een digitale sessie op dinsdag 8 november.

Benieuwd wat we tijdens het eerste ontwerpatelier van de City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal bespraken? Lees dan hier verder.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen