Vacature: Trekker werklijn 2: Naar werk en opleiding

04-04-2023
0 reacties

Opdracht 8-12 uur per week voor de resterende looptijd van de City Deal (t/m mei 2024), met mogelijke verlenging.

De huidige energiecrisis maakt dat de opgave om de energietransitie te realiseren extra urgent en pregnant is in wijken en buurten waar veel bewoners in een kwetsbare positie zitten.  In plaats van een extra probleem is er de opgave van de energietransitie een kans maken voor bewoners in die wijken om de eigen sociale situatie te verbeteren en de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Rijk en gemeenten werken in vier werklijnen in de City Deal Energieke Wijken, duurzaam en sociaal, samen met woningcorporaties en sociale partners aan verbeteringen van woningen, woonomgeving én de sociale situatie.

Voor werklijn 2, Naar werk en opleiding zoeken we een werklijntrekker.

Met de partners in de City Deal maak jij je als werklijntrekker sterk voor kansen in werk en opleiding in de energietransitie voor inwoners van kwetsbare wijken. Hoe kunnen we jongeren, werkenden en werkzoekenden toe leiden naar een opleiding of een baan in de energietransitie? Welke innovatieve ideeën in beleid en wetgeving zijn er en welke partijen kunnen hierbij helpen? Een speciale aandachtsgroep betreft statushouders.

 

Jouw taken

  • Je bent aanspreekpunt voor alle partijen in de werklijn.
  • Je staat in nauw contact met alle partijen over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de City Deal projecten in werklijn 2.
  • Je bent alert op relevante signalen uit de politiek, samenleving en uitvoeringspraktijk en benut deze op proactieve wijze.
  • Je legt contacten en onderhoudt met relevante externe partners voor werklijn 2
  • De non-conformist in jou signaleert kansen voor ‘systeemdoorbraken’ op het terrein van nieuwe wetgeving, financiering of afspraken met de markt.
 

 

 

 

Je werkt in deze functie nauw samen met de projectleider van de City Deal en pakt in samenspraak je inzet voor deze werklijn en eventueel andere activiteiten binnen de City Deal op.

 

Wat vragen we van je

  • Je bent een natuurlijke netwerker. Jij weet mensen en partijen te binden en weet welke stappen je moet zetten om de agenda een stap verder te brengen.
  • Je bent duidelijk in de communicatie: je legt makkelijk contact en je kunt plannen.
  • Je hebt een goede proces-intelligentie en je kunt je gemakkelijk inleven in verschillende overheids- en marktpartijen.
  • Je hebt een proactieve houding en je vervult vanuit de inhoud daadkrachtig een coördinerende rol.
  • Ervaring in het werken met statushouders en/of kennis van het onderwijsveld/bedrijfsleven is een pré.

Interesse?
Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 19 april door een email met je motivatie en CV te sturen naar: Regien.vanadrichem@platform31.nl
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Regien van Adrichem, projectleider van de City Deal Energieke Wijken (06-50696309)

Meer over City Deals
City Deals zijn thematische samenwerkingen waarin gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties op basis van gelijkwaardigheid werken aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Gedurende de looptijd van drie tot vier jaar wordt experimenteerruimte gezocht en benut om waardevolle inzichten op te doen die belangrijke input vormen voor nieuw landelijk of stedelijk beleid. City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Inmiddels zijn 27 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid. Lees meer over City Deals op Agendastad.nl.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen