Roosendaal treedt toe tot de City Deal Energieke Wijken

03-07-2023
0 reacties

Per 1 april heeft Roosendaal zich aangesloten bij de City Deal Energieke Wijken. Een kort interview met Rob Groen, strateeg bij de gemeente Roosendaal.

‘We zien dat de City Deal Energieke Wijken de energietransitie inzet als motor voor verandering op meerdere thema’s’


Waarom heeft Roosendaal besloten zich aan te sluiten bij de CDEW?

 

“Tijdens de Dag van de Stad in Tilburg in 2022 maakten we kennis met deze City Deal. We waren gelijk enthousiast. Met name doordat we zagen dat de City Deal Energieke Wijken de energietransitie inzet als motor voor verandering op meerdere thema’s. Als gemeente Roosendaal wilden we hier graag bij aanhaken. Daarnaast sluiten de doelen van deze City Deal aan bij wat wij als organisatie willen bereiken. Namelijk de verbetering van de leefbaarheid en het aanjagen van sociale verbetering door middel van de energietransitie.”


Hebben jullie mooie voorbeelden uit jullie werkgebied op dit thema?

 

“In de wijk Westrand werken we al langer aan een sociale transitie. Samen met bewoners en maatschappelijke partners hebben we een integrale wijkimpactanalyse uitgevoerd en uitgewerkt in een aanpak, waarbij de energietransitie als aanjaagmotor kan dienen. De wijk Westrand is de thuisbasis en bakermat van het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER), een 100% gemeentelijk bedrijf dat enkele jaren geleden de prijs voor ‘beste kleinschalig warmtebedrijf van Nederland’ heeft gewonnen.

“In het westen gaat de zon op”
Klaar Koenraad, Wethouder GroenLinks

Met de DER en bewoners werken we een wijkwarmteplan uit. De (vele) investeringen in de warmteinfrastructuur die op stapel staan willen we combineren met klimaatadaptatie en met de sociale ontwikkeling van het gebied. De wijk is bovendien onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Hiervoor werken we samen met bewoners aan het verbeteren van hun perspectief. Dit doen we door de aanpak van de opgaven in het maatschappelijk domein te verbinden met de aanpak van de opgaven in het ruimtelijk domein. Kortom: veel komt samen in die wijk en we werken hard om samen met bewoners de wijk verder te brengen.”

 

Wat hopen jullie uit de samenwerking te halen?

 

“In de City Deal Energieke Wijken kunnen we leren van ervaringen van andere deelnemers. Kennisuitwisseling helpt ons verder: we worden er wijzer van. We leren graag van collega-gemeenten, en zijn ook blij met de deelname van Platform31. Daar hebben we al langer positieve ervaringen mee. Verder vinden we  het fijn om in partnerschap met BZK als eerste ontwikkelingen mee te krijgen.

 

We merken overigens ook dat het voor ons als middelgrote gemeente soms best puzzelen is om idanntern voldoende mensen aan te laten haken. Het door ontwikkelen van een goed beleidsidee vraagt om deelname van vak deskundige collega’s op specifieke terreinen, waar onze bezetting soms krap is. Als een onderwerp past binnen lopende prioriteiten van onze gemeente kunnen we ook effectief bijdragen binnen de City Deal. Maar bijvoorbeeld in werklijn 2 (naar werk en opleiding) waar nu onder meer een focus is op statushouders ten behoeve van de energietransitie, lukt dat niet. We zijn heel enthousiast over de werklijn, maar kunnen pas meerwaarde bieden als deze concreter is uitgewerkt.

 

Voor ons betekent deelname aan de City Deal vooral dat we kunnen luisteren en leren. Daarnaast willen we hetgeen we in onze programma’s realiseren delen en dat betekent dat we heel gericht moeten bepalen wanneer we ook echt iets kunnen bijdragen aan gezamenlijke nieuwe kennisontwikkeling.”

 

 

 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen