Vanaf 1 februari kunnen gemeenten ISDE-subsidie aanvragen én ontvangen namens woningeigenaren

02-02-2024
0 reacties

Nieuwsbericht | 01-02-2024 | 10:00

 

Doordat gemeenten nu de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) namens woningeigenaren kunnen aanvragen en ontvangen, wordt het makkelijker voor - met name kwetsbare - huishoudens om hiervan gebruik te maken. Woningeigenaren hoeven dan zelf niet meer de subsidie aan te vragen. Daarnaast kunnen gemeenten de financiering voorschieten wanneer zij bijvoorbeeld de ISDE-aanvraag combineren met de extra middelen voor de lokale aanpak vanuit het Nationaal Isolatieprogramma. Gemeenten besluiten zelf op welke manier zij deze nieuwe werkwijze inzetten.

Verzoek gemeenten

De nieuwe werkwijze is doorgevoerd op verzoek van gemeenten. Hiermee willen gemeenten inwoners ontzorgen en de verduurzaming van de gebouwde omgeving versnellen. Iedere gemeente besluit zelf of, hoe en op welke manier zij deze werkwijze inzet. Een gemeente kan dit bijvoorbeeld gebruiken bij een collectieve wijkaanpak en het hele proces van de ISDE-subsidieaanvraag overnemen. Dat is voor zowel inwoners als gemeenten gunstig, omdat verduurzaming daarmee voor alle inwoners toegankelijk én mogelijk wordt. Meer inwoners zullen dan deelnemen aan gemeentelijke verduurzamingsaanpakken.

Pilot in Arnhem

De afgelopen periode is deze werkwijze getest met een pilot van de gemeente Arnhem. Cathelijne Bouwkamp, wethouder Duurzaamheid gemeente Arnhem zegt hierover: “Nu de energieprijzen en inflatie onvoorspelbaar blijven, zorgt verduurzaming voor stabiliteit. Dankzij de ISDE-pilot hebben we de Subsidieregeling Eigen Woning Aanpak kunnen opzetten. Hierbij helpen we Arnhemmers in de armste postcodes wiens woningen een laag energielabel hebben. Door onze pilot kunnen we de drempel verlagen voor Arnhemmers om mee te doen. Minder bureaucratie en meer aanpakken. Daarmee verduurzamen we meer huizen en verhogen we ook het vertrouwen in onze lokale overheid.”

Recordaantal ISDE-aanvragen in 2023

In 2023 vroegen woningeigenaren in heel Nederland 250.000 keer een ISDE-subsidie aan voor isolatie, een warmtepomp of een zonneboiler voor hun woning. In totaal waren de aanvragen van woningeigenaren goed voor een bedrag van 450 miljoen euro. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2022, toen woningeigenaren in het hele jaar 102.000 aanvragen indienden.

“We zien dat veel mensen hun woning verduurzamen. Dat zie je ook terug in de cijfers van vorig jaar. Daarentegen weten we ook dat het niet voor iedereen even makkelijk is om hun woning te verduurzamen.” aldus Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Deze nieuwe werkwijze maakt het mogelijk dat nog meer mensen, ook kwetsbare huishoudens, kunnen profiteren van een duurzame en energiezuinige woning. Met een lage energierekening als resultaat.” 

De aanvragen van woningeigenaren hadden in 2023 betrekking op ruim 350.000 maatregelen: 86.000 warmtepompen, 4.000 zonneboilers en ongeveer 260.000 isolatiemaatregelen. De populairste isolatiemaatregel was glasisolatie, gevolgd door spouwmuurisolatie en vloer- en bodemisolatie. Woningeigenaren maakten 100.000 keer gebruik van de nieuwe mogelijkheid, die in 2023 is ingegaan, om subsidie voor één isolatiemaatregel aan te vragen. Kijk voor meer informatie op de website van de RVO.

Informatie voor gemeenten

De precieze voorwaarden waaraan gemeenten moeten voldoen om gebruik te maken van de aangepaste werkwijze voor een ISDE-subsidie, zijn te vinden op de website van de RVO. Verder is een handreiking voor gemeenten beschikbaar. RVO werkt daarnaast aan de mogelijkheid om in de toekomst een apart aanvraagportaal voor gemeenten te ontwikkelen, waarbij de gemeenten meerdere aanvragen in één keer kunnen indienen.

Gemeenten met vragen over de ISDE-subsidie kunnen terecht bij RVO. Meer informatie hierover is te vinden via de RVO.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen