Amsterdam, Tilburg en ministerie SZW treden toe tot City Deal Energieke wijken

Beeld uit presentatie van Maarten Hajer.

Maandag 20 september vond de eerste bestuurlijke bijeenkomst van de City Deal Energieke Wijken, duurzaam en sociaal online plaats. Onder voorzitterschap van directeur Bestuur, Financiën en Regio’s Annelies Kroeskamp, spraken directeuren van departementen en wethouders naar aanleiding van de casus Selwerd in Groningen elkaar over de uitdagingen en dilemma’s bij de koppeling van energietransitie aan de sociaal-maatschappelijke opgaven in kwetsbare wijken.

Hoogleraar en directeur Urban Futures Studios Maarten Hajer hield een warm pleidooi om bewoners uit de wijk hier een grote rol in te geven, bijvoorbeeld als transitie-ondernemers, en gebruik te maken van initiatieven van onderaf om onderlinge cohesie te versterken en zo samen te bouwen aan wijken van de toekomst.

En last but not least: Amsterdam, Tilburg en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sloten aan bij de City Deal Energieke Wijken! Met 10 steden, 4 departementen, 3 corporaties en een kennisinstelling werkt de City Deal verder aan energieke wijken.

Bekijk de bekrachtigingsvideo met wethouders uit Tilburg en Amsterdam:

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen