Handreiking ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’

28-09-2021
0 reacties

Op deze pagina vind je relevante publicaties gemaakt door de partners van de City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal. Mag jouw publicatie hier niet missen? Neem dan contact op via info@citydealenergiekewijken.nl

Zeven bouwstenen voor een vliegende start.

Tekst via Platform31

Na een periode van relatieve afwezigheid gaan gemeenten, woningcorporaties en andere partijen weer aan de slag in wijk en buurt. Dit doen zij samen met bewoners. Het opstellen van een buurtagenda is daarbij praktisch en passend om ervoor te zorgen dat de wensen en behoeften voor de buurt van deze partijen bij elkaar worden gebracht. De handreiking ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’ geeft context en zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent.

Zicht krijgen op wat er speelt in de buurt

Een buurtagenda brengt de beleving van een buurt door bewoners (de leefwereld, wij noemen dit het ‘binnenperspectief’ of ‘vertellen’) en de beelden die gemeenten en andere partijen (vanuit de systeemwereld, wij noemen dit het ‘buitenperspectief’ of ‘tellen’) samen. Beide perspectieven leggen vaak andere accenten. Daardoor kan er weerstand, spanning en zelfs conflict ontstaan tussen bewoners en de gemeente en andere partijen.

Een buurtagenda zorgt voor een visie op de gewenste ontwikkeling van een gebied die door alle belanghebbende partijen wordt herkend en erkend. Zo’n gezamenlijke visie is essentieel om met een lange adem aan leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken in een buurt te kunnen werken. Het zorgt bovendien voor samenhang tussen projecten en maatregelen. Daarnaast draagt het eraan bij dat het proces van het werken aan een toekomstbestendige buurt in gezamenlijkheid en samenhang tussen de betrokken partijen gebeurt.

Handreiking: ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’

Veel partijen worstelen echter met hoe je een goede buurtagenda opstelt. Zij hebben vragen zoals: hoe kun je cijfers over een buurt interpreteren? Hoe haal je verhalen op van bewoners? En wie betrek je in het proces? Daarom ontwikkelden Platform31 en Movisie de handreiking ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’ samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) en het Landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht Werken (LPB).

Deze handreiking biedt een reflectie op wat een buurtagenda is en waar deze aan moet voldoen, en zeven bouwstenen voor het maken van een vliegende start met een buurtagenda. Er worden veel voorbeelden genoemd van instrumenten en methoden om cijfers en verhalen te verzamelen en bij elkaar te brengen in een buurtagenda. Ook praktijkvoorbeelden van succesvol afgeronde wijk- en buurtagenda’s komen aan bod.

Toelichting op het maken van een buurtagenda

Eerder organiseerden we drie online bijeenkomsten over het maken van een buurtagenda, die allen terug te kijken zijn. Daarin gaven we onder andere toelichting op:

  • het ophalen van de cijfers;
  • het ophalen van de verhalen; en
  • hoe je dit met elkaar kunt verbinden in een buurtagenda.

Programma Leefbaarheid en Veiligheid en WijkWijzer

Dit project is onderdeel van een leernetwerk dat binnen het Interbestuurlijk Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt opgezet voor gemeenten, lokale professionals en bewoners. Het platform voor dit leernetwerk is WijkWijzer. Via dit platform wordt kennisuitwisseling over leefbare en veilige wijken gestimuleerd tussen beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.