Verduurzamen met een smalle beurs

29-10-2021
0 reacties

Een selectie van arrangementen voor woningeigenaren (update 2021).

Om onze CO₂-uitstoot te beperken moeten in 2030 anderhalf miljoen huizen in Nederland verduurzaamd zijn. Deze eerste stap is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Corporaties verduurzamen voor huurders, maar huiseigenaren staan zelf aan de lat. De overheid, banken en maatschappelijke partijen werken aan arrangementen om deze eigenaren een handje te helpen. Maar wat is het huidige aanbod voor woningeigenaren met een smalle beurs?

Begin 2020 publiceerde Platform31 het rapport Verduurzamen met een smalle beurs, waarin initiatieven worden belicht die huishoudens met een laag inkomen helpen met de verduurzaming van hun woning en hun leefstijl. Sindsdien is er veel gebeurd: meerdere initiatieven uit de vorige editie zijn bezig zich uit te breiden en hun werk te professionaliseren. Bovendien heeft de wereld te maken gekregen met een pandemie en hard stijgende energieprijzen en energiearmoede. Dit document is een tweede, bijgewerkte editie, met een actueel overzicht van tien financiële arrangementen. Per arrangement wordt ingegaan op de werking en het nut voor woningeigenaren met een laag inkomen.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen