Samen naar een duurzame en leefbare wijk

22-03-2022
0 reacties

Lessen van drie jaar experimenteren in kwetsbare wijken.

Bron: Platform31
Auteur: Matthijs Uyterlinde (Verwey-Jonker Instituut), Anke van Hal (Nyenrode Business Universiteit), Maurice Coen (Nyenrode Business Universiteit), Emre Can (Platform31)
Verschijningsdatum: maart 2022
Omvang: 74 pagina's
Omvang samenvatting: 12 pagina's

Kunnen we de energietransitie benutten als hefboom om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren? Dit onderzochten Platform31, Nyenrode Business Universiteit en achttien gemeenten drie jaar lang in het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Eind 2021 is het programma afgerond. Nu moet de opgedane kennis haar weg vinden in de praktijk van andere gemeenten die wijkgericht met de energietransitie aan de slag gaan.

Na drie jaar experimenteren maken we in dit rapport de balans op. De belangrijkste conclusie is dat het heel goed mogelijk is om de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met de aanpak van sociale opgaven, maar dat dit niet eenvoudig is. Toch is het heel hard nodig, omdat het verbinden van deze op het oog uiteenlopende opgaven tot een versneld bereik van verschillende doelen kan leiden. In de deelnemende wijken zijn waardevolle stappen gezet en belangrijke streetwise lessen geleerd. In deze publicatie bundelen we de oogst, zodat het Rijk, gemeenten, stedelijke en regionale samenwerkingspartners en vooral bewoners de vruchten kunnen plukken. De verduurzaming van onze wijken is immers nog in volle gang.

Bekijk hieronder de publicatie en de samenvatting.

0  reacties

Cookie-instellingen