Ontwerpsessie 4 juli 2023 van 12:00 – 17:00 uur in Den Bosch

08-06-2023
0 reacties

Op 4 juli organiseert de City Deal een ontwerpsessie in Den Bosch over de volgende uitdaging: Hoe kunnen we werkgevers in de energietransitie enthousiasmeren en ondersteunen om nieuwkomers aan te nemen? Ontwerpbureau KO zal deze sessie gaan begeleiden.

Uitnodiging & programma
Ontwerpsessie: werkgevers en statushouders in de energietransitie
Datum: 4 juli 2023
Locatie: Willem Twee, Boschdijkstraat 100, 5211 VD ’s-Hertogenbosch
Tijd: 12:00-17:00u

Beste deelnemer of partner van de City Deal Energieke Wijken,

Op dinsdag 4 juli vindt de ontwerpsessie plaats met als thema: het ondersteunen en enthousiasmeren van werkgevers in de energietransitie om statushouders aan te nemen. Eerder hebben jullie een save the date van deze sessie ontvangen, die veel van jullie al hebben geaccepteerd. Twijfel je nog? In bericht staat meer informatie over het programma. Enthousiast? Je kunt je nog aanmelden door deze afspraak te accepteren in je agenda.

Aanleiding
De City Deal 'Energieke wijken, duurzaam en sociaal' is erop gericht de energietransitie te koppelen aan het versterken van de sociaal-economische positie van bewoners en de leefbaarheid van kwetsbare buurten. De energietransitie wordt zo een kans in plaats van een extra opgave voor bewoners in kwetsbare posities.
Binnen de werklijn ‘Naar werk en opleiding’ wordt onderzocht hoe banen die de energietransitie oplevert, kunnen bijdragen aan lokale werkgelegenheid. De nieuwe Wet inburgering 2021 speelt hierin ook een rol. Hierin is het combineren van leren van de taal en meedoen aan de Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel. Gemeenten zien hierin kansen: er zijn veel statushouders die willen en moeten werken door de nieuwe wet én er is een groot tekort aan personeel in de energietransitie.

De afgelopen tijd is gebleken dat het aanhaken van werkgevers een van de grootste uitdagingen is bij het omzetten van deze kansen in actie. Werkgevers ervaren bijvoorbeeld drempels rondom taal en cultuur. Daarom is de uitdaging waar we op 4 juli mee aan de slag gaan als volgt: Hoe kunnen we werkgevers in de energietransitie enthousiasmeren en ondersteunen om statushouders aan te nemen? Inspiratie vanuit de praktijk: hoe doen zij het? Laat je inspireren door de succesverhalen uit de praktijk. Met deze inspiratie maak je een vliegende start in de ontwerpsessie.


Ontwerpsessie: met frisse blik kijken naar de uitdaging en komen tot nieuwe ideeën voor oplossingen
Onder begeleiding van ervaren co-creatie specialisten gaan we met creatieve werkvormen aan de slag om op een andere manier te kijken naar de uitdaging. Je maakt kennis met collega's van andere gemeenten, ministeries, werkgevers en partners en maakt gebruik van elkaars ervaringen, creativiteit en ideeën. Zo komen we samen tot nieuwe ideeën voor oplossingen.

Programma
Het programma van de bijeenkomst zal er als volgt uitzien:

• 12:00-13:00u. Lunch met introductie over de City Deal, ontwerpbureau KO en het doel van de sessie. Tijdens de lunch leren we elkaar beter kennen.

• 13:00-13:45u. Een inspiratiesessie met onder meer Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
en een aantal succesverhalen uit de praktijk.

• 14:45-16:30u. De ontwerpaanpak gaat van start, waarbij denken én doen centraal staat.

• 16:30-17:00u. Elkaar inspireren met de resultaten van de ontwerpsessie en afsluiting.

 

Aanmelden
Voor deze ontwerpsessie nodigen we graag gemeentes en ministeries uit die zijn aangesloten bij de City Deal Energieke Wijken, werklijn 2. Neem vooral een collega mee die zich inhoudelijk met het thema van werk in de energietransitie en/of statushouders bezighoudt. Verder zijn ook partners van de City Deal uitgenodigd die zich bezighouden met het thema. Daarnaast willen we deze sessie graag doen samen met (brancheorganisaties van) werkgevers uit de energietransitie. Bij deze dus ook het nadrukkelijke verzoek om ook werkgevers uit jouw gemeente uit te nodigen om mee te komen op 4 juli! Aanmelden kan door deze afspraak te accepteren in je agenda.


Graag tot ziens op dinsdag 4 juli!


Met vriendelijke groet,

 


Ook namens Marianne Lamers (trekker werklijn 2, CD Energieke Wijken)
Eva Vermeulen

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen