TNO onderzoek - Banen in beeld

07-07-2023
0 reacties

Kennis over de werkgelegenheid, gerelateerd aan de beoogde warmtenetten. Borgen van de ambities van gemeenten, zowel in relatie tot de energietransitie als daarbuiten, in lijn zijn met het aantal mensen dat beschikbaar is om het werk uit te voeren.

Met de energietransitie wordt ingezet op een forse daling van CO2-emissies door het stimuleren van energiebesparing, versneld infaseren van duurzame energie en versneld uit- faseren van fossiele energie. Deze transitie vereist grote technologische en maatschappelijke omwentelingen. Dit heeft gevolgen voor de werkgelegenheid.

De gemeente Rotterdam wil inzicht in het aantal en type banen dat de komende jaren in Rotterdam ontstaat door investeringen in de warmtetransitie. Ten eerste is kennis over de werkgelegenheid, gerelateerd aan de beoogde warmtenetten, nodig om te borgen dat de ambities van de gemeente, zowel in relatie tot de energietransitie als daarbuiten, in lijn zijn met het aantal mensen dat beschikbaar is om het werk uit te voeren. Ten tweede helpt deze kennis de gemeente Rotterdam in het streven naar haar doel dat zo veel mogelijk Rotterdammers profiteren van de nieuwe werkgelegenheid.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties

Cookie-instellingen